mandag, mars 13, 2006

ROCK OG POP - flere prosjekter

Jeg har ved flere anledninger hatt gleden av å gjennomføre et selvprodusert undervisningsopplegg. Dette har jeg kalt
Smak av rock og pop gjennom femti år

Opplegget tar opp noe av det elevene er opptatt av og er således et didaktisk møte mellom elevene og skolen (Tiller-pedagogikk). Jeg tør påstå at opplegget med sin vinkling på musikk, også er godt egnet i en flerkulturell sammenheng. Dette kommer også til uttrykk gjennom de valgene eleven gjør når de bestemmer seg for den artisten eller popgruppa de velger til fordypning. Introduksjonen av temaet er gruppebasert i og med at lærerens undervisningsøkt foregår i en konkurransebasert setting mellom elevgrupper. Når det gjelder elevenes eget arbeid, er jeg betenkt med at elever ofte jobber i grupper. Kan man sikre på en god måte at det er gruppas gjennomsnitt som kommer til syne i det ferdige produktet? Har den enkelte den kunnskapen som gruppa som helhet synes å ha? Har alle vært med i like stor grad, eller har noen vært gratispassasjerer? Disse spørsmålene har bidratt til at jeg har valgt at eleven selv skal stå for egen fordypningsdel og sluttprodukt. Opplegget kan således individuelt tilpasses (prinsipper og retningslinjer i L97). Ved ett tilfelle har jeg likevel valgt en gruppebasert arbeidsmåte. Dette var ved en skoleovertakelse, der kun to dager var til rådighet og en ”kortversjon” av undervisningsopplegget ble prøvd ut.

For å kunne forsvare bruk av tid til undervisningsopplegget sonderte jeg fagplanene. Jeg fant elementer fra musikk, engelsk, norsk, samfunnsfag og krl som kunne trekkes inn i undervisningen. Opplegget er således tverrfaglig.

Mange elever vet mye om musikk. Jeg tror at dette undervisningsopplegget vil bidra til inkludering for mange elever, uavhengig av ferdigheter i andre fag. At undervisningsopplegget er aktuelt er innlysende da barn i mange aldere liker populærmusikk/musikkvideo. Dessuten tar opplegget opp elementer av årsplan/ukeplan for noen av fagene ved flere skoler.

Lek og bruk av sanser er også et element som jeg tar med her i innledningen. Læreplanen påpeker viktigheten av dette blant annet i ”Broen” og fagplanen for engelskfaget (mellomtrinnet). Undervisningsopplegget kan med letthet tilpasses elever i mange aldere (fra 5. - 10. trinnet). Således burde også opplegget passe bra i en aldersblandet elevgruppe. Til sist i denne innledningen vil jeg nevne at bruk av musikk kan være nyttig som tilnærmingsform for mange fag og temaer. Det finnes mye stoff om dette på denne siden.

UNDERVISNINGENS FASER
I innføringen av temaet vises 20 musikkvideoer. Her har jeg plukket ut 3-5 artister/grupper fra hvert tiår (1950-2000). På forhånd har jeg laget noen spørsmål om det som vises og høres. Likeledes noe informasjon om de forskjellige artistene/gruppene. Elevene får spørsmål i forkant eller etterkant av det som vises og ”konkurrerer” i grupper mot hverandre. For å forsterke engasjementet til elevene, er noen av sangene enten tekstet eller laget som karaoke. Dette gjør at elevene må gjøre noe praktisk, nemlig å synge. Elevene får vite på forhånd at her er det mange poeng å hente. Oftest vil da elevene være lojale og synge med. Sangen gir et lite avbrekk og introduksjonen blir derved variert.

ELEVENES ARBEID
Elevenes arbeid kan varieres med hensyn til hvor mye tid man har til rådighet, alderstrinn, hvor kjent man er med elevene med mer. Jeg beskriver her seks forskjellige metoder. Jeg har selv brukt tre av disse med god erfaring:

1. Elevene velger forskjellige artister og søker informasjon for å lage et foredrag. En undervisningsøkt kan knyttes til dette. Hensikten kan da være å vise hvordan eleven kan begrense søk på internett og gjøre de bevisst på å være kildekritisk. I neste fase gjennomgås beskrivelse av hvordan et foredrag kan lages og holdes samt det å være publikum. At elevens arbeid blir delt opp med undervisningsøkter minner noe om Storyline. Til sist kan eleven fremføre sitt resultat for klassen. Et slikt opplegg der eleven får snakke om et selvvalgt tema, kan gjøre mange elever trygge på å stå alene foran en forsamling. Ved elevens framføring noteres punkter på et evalueringsskjema. I en avslutningsøkt får elevene sin evaluering i plenum. Bakgrunnen for det siste er at jeg tror elevene også i denne fasen kan lære av egne og medelevers framføringsmåter og de kommentarene de får av lærer. (Dette opplegget fikk jeg prøvd på praksisskolen med elever fra 7.trinnet).

2. Hvis liten tid og med "ukjente" elever kan ovenstående opplegg forkortes. Man kan velge å utelukke undervisningsøktene med internett og norskdelen med foredrag. Likeledes kan elevene jobbe og framføre resultatet i grupper, med muntlig vurdering (slik jeg gjorde ved skoleovertakelsen).

3. I stedet for at eleven skal framføre med manuskript, kan IKT trekkes sterkere inn ved at eleven selv skal lage sin egen Power Point-visning.

4. Jeg har ved en av praksisskolene hatt glede av mange ideer fra veileder. Noen av disse har jeg arbeidet videre med: I et mer faglig forankret undervisningsopplegg kan man utvide foredraget på flere måter. I startfasen kan man bruke det samme opplegget for å engasjere elevene. Man kan videre gi elevene i oppgave å lage et foredrag der de velger en artist som sitt utgangspunkt. Elevene kan så studere noen egenskaper ved personen. Dette kan være artistens fødested, religion, en tekst til en sang m.m. Elevene kan så få i oppgave å lage et foredrag der de forteller litt om personen for så deretter ta for seg et sted (geografi), en religion (KRL), en spesiell tekst artisten har skrevet/evt. oversette til norsk (norsk/engelsk), eller holde et foredrag om en historisk hendelse det året artisten ble født/slo igjennom/eller døde (historie). Et slikt opplegg vil lettere forsvares i forhold til den tiden undervisningsopplegget tar.

5. Jeg viser på en annen blogg at elevene kan få i oppgave å lage en artikkel om sin artist eller popgruppe. Denne kan legges ut på et eget nettsted. Med mange artikler kan dette bli et elektronisk musikkleksikon, slik 90 elever ved Killingrud ungdomsskole har gjort (praksisperiode 2005-2006 ved 9.trinnet).

6. Man kan som en fordypning innenfor IKT, la elevene ta del i å sette sammen leksikonet. De kan på forhånd få innføring i å lage egen bloggside. Deretter kan man opprette en gruppeblogg, slik at hver enkelt kan legge inn sin artikkel.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Kan jeg få musikk-opplegget ditt (driiit-bra opplegg; vel og merke! har skrytt såååå mye av den! (medstudent ved skoleovertakelse)

Anonym sa...

Jeg må bare si at jeg er kjempeimponert over at du turte å ha oss der, og vet at jeg ville ikke ha gjort det samme.... tror jeg da... men det er klart når man har et så bra opplegg, og har kjørt det en gang, så er man kanskje litt tryggere, men dog!!!!! Du hadde alt under kontroll hele tiden og var kjempeprofesjonell!!! De som har deg i praksis er kjempeheldige!

Jeg hadde faktisk tenkt å gi deg tilbakemelding og prøve å komme med konstruktiv kritikk. MEN må bare beklage, jeg klarer ikke å komme på noen forbedringer. Ikke på det som du kjørte i dag i hvertfall!!! Når det gjelder at alle må ha individuelle foredrag så var jo ikke det noe alle hadde lyst til, og da synes jeg det er bra at du ikke gir etter og sier greit! Enig i at det er viktig at noen ganger må man stå frem alene. Spesielt når de får lov til å jobbe med noe som de kan velge såpass fritt.

I tillegg var det et solid stykke arbeid i forbindelse med å knytte temaet opp mot fagplanen. Det var også godt gjort å trekke inn så mange fag på en gang!! Vil bare si at dette var inspirerende!(student som observatør ved praksisskole)

Emma sa...

Hei Jan Sverre!

Ser at du ikke har legat på soffen i tre uker, noe jeg heller ikke hadde regnet med siden jeg kjenner deg. Ser på de andre kommentarene at det ser ut som en kjempebra opplegg. Hadde värt veldig interessant å ha observert deg og elevene i arbeidet. Håper jeg får höre mer om hva du syns når vi kommer tilbake til skolen. Har värt inne å lest noe av stilene som elevene har skrevet og det er imponerende. Det må også väre spennende for dem å gå gjöre noe annerledes i undervisningen. Er sikker på at både du og elevene lärete mye av opplegget.

Ha en god påskeferie!
Hilsen Emma!

anettemor sa...

føler meg truffet nå gitt. sist jeg oppdaterte babybloggen var 20 mars....

lover å gjøre noe med det i løpet av ika som kommer, så dersom du er ute å surfer en dag, får du stikke innom...

ps. tusen takk for en heidundranes grillfest. jeg koste meg veldig. klem

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Hello mates, good paragraph and nice urging commented at this
place, I am in fact enjoying by these.